Nato i ett idéhistoriskt öst-västperspektiv


Nato: en allians i tiden

Vad för slags organisation är Nato? Vilka idéer och maktpolitiska intressen har präglat försvarsalliansen sedan bildandet 1949? Vad innebär ett medlemskap för Sverige och Finland? I denna grundliga genomgång av Natos utveckling och roll i Europa och på den globala arenan svarar den tidigare ambassadören och Natoexperten Ulla Gudmundson på många av de frågor som följer i spåren av en världsordning i förändring.

"Boken bör läsas av alla som intresserar sig för svensk säkerhetspolitik." Örjan Berner, tidigare svensk ambassadör i Moskva, Warszawa och Paris

"Med insikt och skärpa skildrar Ulla Gudmundson Natos framväxt och agerande från andra världskrigets slut till Rysslands invasion av Ukraina." Generallöjtnant Owe Wiktorin, Sveriges ÖB, 1994-2000

"Många känner i dag ett behov av mer kunskap om Nato. Här är boken som hjälper oss med detta." Lena Hjelm-Wallén, Sveriges utrikesminister, 1994-1998

Format: Danskt band

Antal sidor: 280

Släppmånad: december 2022

ISBN: 978-91-89302-04-4

Omslag: Jens Öhrström

Foto: Charlotta Smeds

Vad är Nato? Vilka idéer och intressen har präglat Nato sedan grundandet? Vad innebär ett medlemskap? Ulla Gudmundson har svaren.

Ulla Gudmundsons bok om Natos historia, samtid och framtid erbjuder en utmärkt grundkurs, nyttig för både anhängare och kritiker, relevant i både Finland och Sverige.Citationstecken

Peter Stenlund, Hufvudstadsbladet

Ulla Gudmundsons bok är det bästa underlaget som i dag finns på den svenska bokmarknaden när det gäller en av de mest angelägna bildningsuppgifterna i vår tid. Läs den.Citationstecken

Anders Ljunggren, LT

Ulla Gudmundson

Foto: © Charlotta Smeds

Av Ulla Gudmundson

Ulla Gudmundson är diplomat och fri skribent. Hon har arbetat med euroatlantisk, europeisk och asiatisk säkerhetspolitik och varit biträdande chef för Sveriges Natodelegation. Hon har varit analyschef i UD, expert i EU-kommissionen och ambassadör vid den Heliga Stolen och Malta.

I egenskap av författare har hon publicerat boken Nato i närbild och ett stort antal essäer och artiklar om säkerhetspolitik, historia, filosofi och litteratur i svenska och utländska media. Ulla Gudmundson är en återkommande medarbetare i SvD, krönikör i Falu-Kuriren och medverkar regelbundet i radioprogrammen Tankar för dagen och Obs. År 2011 fick hon Axel Munthepriset för skriften Påven Benedictus, kyrkan och världen i Utrikespolitiska Institutets serie Världspolitikens dagsfrågor.

Stäng