Nato i ett idéhistoriskt öst-västperspektiv


Nato: en allians i tiden

I samband med Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 fick frågan om Sveriges förhållande till Nato aktualitet. Den 18 maj 2022 ansökte Sverige tillsammans med Finland om medlemskap i alliansen. Men hur fungerar Nato? Vilka idéer och maktpolitiska intressen har präglat denna allians under drygt 70 år? Hur samarbetar Nato, EU och FN? Vilken framtid har Nato i en värld där militära hot kvarstår men där nya utmaningar tillkommit, som klimatkris och energiförsörjning? Vilka åtaganden innebär ett medlemskap? Ulla Gudmundson sätter in Nato i ett idéhistoriskt öst-västperspektiv och skildrar alliansens utveckling och roll i Europa och på den globala arenan.

Format: Danskt band

Antal sidor: 280

Släppmånad: december 2022

ISBN: 978-91-89302-04-4

Omslag: Jens Öhrström

Foto: Charlotta Smeds

Charlotta Smeds

Av Ulla Gudmundson

Ulla Gudmundson är diplomat och fri skribent. Hon har arbetat med euroatlantisk, europeisk och asiatisk säkerhetspolitik och varit biträdande chef för Sveriges Natodelegation. Hon har varit analyschef i UD, expert i EU-kommissionen och ambassadör vid den Heliga Stolen och Malta. I egenskap av författare har hon publicerat boken Nato i närbild och ett stort antal essäer och artiklar om säkerhetspolitik, historia, filosofi och litteratur i svenska och utländska media. Ulla Gudmundson är en återkommande medarbetare i SvD, krönikör i Falu-Kuriren och medverkar regelbundet i radioprogrammen Tankar för dagen och Obs. År 2011 fick hon Axel Munthepriset för skriften Påven Benedictus, kyrkan och världen i Utrikespolitiska Institutets serie Världspolitikens dagsfrågor.

Foto Charlotta Smeds

Omslag Jens Öhrström

Stäng