Anna Sewell

Anna Sewell föddes 1820 i östra England och hon avled 1878, kort efter att Black Beauty publicerats. Hon fick således aldrig uppleva bokens segertåg över världen. Black Beauty skrevs för en vuxen publik och uppmanade människor att behandla hästar med kärlek, respekt och förståelse. Den översattes till svenska första gången redan 1891 och har därefter utkommit i en rad utgåvor, översättningar och bearbetningar, företrädesvis anpassad för barn. Black Beauty är alla tiders och alla åldrars hästbok!

Anna Sewell

© Alamy

Black Beauty

Black Beauty

En hästs självbiografi (Förord av Karin Dirke och Efterord av Jenny Lindh)

Släppmånad: september 2023

Black Beauty (ljudbok)

Black Beauty (ljudbok)

En hästs självbiografi (Efterord av Jenny Lindh)

Släppmånad: juli 2023

Stäng