En skulptur av en ängel eller kerub som bläddrar i en tjock bok

Välkommen med ditt manus!

Sänd ditt manus till oss i form av ett worddokument eller som en pdf. Använd gärna typstorlek 12 och ställ in radavstånd 1,5. Bifoga ett följebrev och berätta lite om dig själv och vad du har skrivit. En A4-sida räcker gott och väl. Räkna med ett besked inom fem veckor från den dag du har fått mejlbekräftelsen på att ditt manus är mottaget.

Bookstrap Publishing upprättar förlagsavtal samt finansierar produktion och utgivning av manus som antas för publicering.

 

Mejla: manus@bookstrap.se

Stäng