Helen Keller

Helen Keller föddes 1880 i Tuscumbia, en liten stad i Alabama i amerikanska Södern. När hon var runt ett och ett halvt år drabbades hon av en febersjukdom som gjorde att hon förlorade både synen och hörseln. I fem år levde hon i en mörk och tyst värld utan språk. Allt ljusnade när den engagerade och lyhörda Anne Sullivan blev hennes lärare och gav henne nyckeln till språket. Anne Sullivan fick kontakt med den lilla flickan genom att göra tecken i hennes händer; det stora genombrottet beskrivs som ”miraklet vid vattenpumpen”. Helen kände vattenstrålen i sin ena hand och Anne formade tecknet för vatten i den andra. Plötsligt förstod Helen innebörden av ”betyder” och hennes språkutveckling tog fart. Hon hämtade förvånansvärt snabbt in det hon gått miste om i barndomen. Det var till stora delar Anne Sullivans förtjänst att Helen Keller gjorde sådana framsteg. Sullivan var ett pedagogiskt geni och undervisningsmetoderna var ofta improviserade. Helen Keller och Anne Sullivan skulle komma att bli i det närmaste oskiljaktiga. Vid 24 års ålder tog Helen Keller universitetsexamen med högsta betyg. Året innan författade hon sin första bok, Mitt livs historia, om hur hon bemästrat sina svårigheter och om hur världen öppnat sig för henne. Helen Keller kom med tiden att bli en framgångsrik författare med sina tretton böcker. Som radikal feminist, revolutionär socialist blev hon ett språkrör för fattiga, förtryckta och funktionshindrade över hela världen. Samtidigt var hon djupt religiös och hennes andlige fader var ingen mindre än Emanuel Swedenborg. Hon var också nära vän till författaren Mark Twain och telefonens uppfinnare Alexander Graham Bell. Helen Keller reste runt och föreläste i sammanlagt trettio länder under femtio år, däribland Sverige och Stockholm 1957. Helen Keller avled 1968, drygt trettio år efter sin lärare, Anne Sullivan. Barndomshemmet Ivy Green är idag ett museum och Helen Keller fortsätter att vara en inspirerande förebild för många människor – inte minst för de som lever med funktionsvariationer.

Helen Keller
Mitt livs historia

Mitt livs historia

Dövblinda Helen Kellers unika självbiografi: nu som ljudbok!

Släppmånad: oktober 2022

Stäng