Välkommen med ditt manus!

Välkommen med ditt manus!

Sänd ditt manus till oss i form av ett worddokument eller som en pdf. Bifoga även ett följebrev om dig själv och om det du har skrivit. En A4-sida räcker gott. Räkna med besked inom fem veckor från den dag du har fått mejlbekräftelsen på att ditt manus är mottaget (med reservation för att beskedet ibland kan dröja lite längre).

Bookstrap Publishing upprättar förlagsavtal samt finansierar produktion och utgivning av manus som antas för publicering.

 

Mejla: manus@bookstrap.se

Stäng