Ulla Gudmundson

Ulla Gudmundson är diplomat och fri skribent. Hon har arbetat med euroatlantisk, europeisk och asiatisk säkerhetspolitik och varit biträdande chef för Sveriges Natodelegation. Hon har varit analyschef i UD, expert i EU-kommissionen och ambassadör vid den Heliga Stolen och Malta. I egenskap av författare har hon publicerat boken Nato i närbild och ett stort antal essäer och artiklar om säkerhetspolitik, historia, filosofi och litteratur i svenska och utländska media. Ulla Gudmundson är en återkommande medarbetare i SvD, krönikör i Falu-Kuriren och medverkar regelbundet i radioprogrammen Tankar för dagen och Obs. År 2011 fick hon Axel Munthepriset för skriften Påven Benedictus, kyrkan och världen i Utrikespolitiska Institutets serie Världspolitikens dagsfrågor.

Ulla Gudmundson

© Charlotta Smeds

Nato: en allians i tiden

Nato: en allians i tiden

Släppmånad: december 2022

Stäng